Hva ville Jane Jacobs ment om Y-blokken?

Illustrasjon: Statsbygg

yblokka

Aftenposten 17.6.2015

Argumentasjonen for å bevare Y-blokken tar stadig overraskende vendinger.

I Aftenposten lørdag 13. Juni priser Karianne Bjellås Gilje Y-blokken, bygd 10 år etter Høyblokken, som et byplangrep av usedvanlig kvalitet og påberober seg den amerikanske byteoretikeren Jane Jacobs som en meningsfelle.

Jane Jacobs brukte det faglige livet sitt til å sloss for tradisjonell bystruktur, mangefunksjonell bymessighet, og mot modernistisk byødeleggelse. Hun er død, og det er for sent å spørre henne, men Jane Jacobs ville, belagt med det hun har skrevet, hatet både Y-blokken, Høyblokken og arkitekt Viksjø med. Det finnes mange gode grunner til å bevare Y-blokken, slik det finnes mange grunner til å rive dem. Motsetningen mellom ønsket om bevaring og behovet for transformasjon er et dilemma i byutvikling. Bygging av Høyblokken medførte i sin tid riving av Empirekvartalet. Teoretisk sett er det faktisk også mulig å erstatte Y-blokken med noe bedre. Byplanmessig er dette etter min oppfatning ikke spesielt vanskelig, verre er det å nå den samme verkskvalitetene i de nye regjeringsbygningene. Bjellås Gilje anbefaler statsråd Sanner å lese Jane Jacobs, ikke et dårlig forslag, men nye argumenter for å ta vare på modernistiske byminner finner han neppe.

About Karl Otto Ellefsen

Professor in Urbanisme and Architecture at the Oslo School of Architecture and Design, (1997–) Rektor at AHO 2001-2015. Visiting professor at Visual Arts Innovation Centre, Central Academy of Fine Arts (CAFA), Beijing (2017–). Honorary professor, CAFA, (2019–) President in European Association for Architectural Education (EAAE), (2013–2017)
This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.